• Follow us: @greenminded.eu

EE #8 Võitlus toidu ja jäätmetega

See algatus loodi selleks, et tõsta teadlikkust on-line kampaaniate kaudu, et muuta südamed ja meeled roheliseks, inspireerida, ühendada ja aktiveerida tegevusi meie igapäevaste mõjude suurendamiseks! kõigis olemasolevates sotsiaalsetes ja digitaalsetes

Read More

EE #8 “Food and Waste fighting”

This initiative was created in order to raise awareness via on-line campaigns to green mind hearts and minds, to inspire, to unite and activate actions for growing our daily impacts!

Read More

EE #7 Rohelise eluviisiga meelestatud igapäevane tegevus

See algatus loodi selleks, et tõsta teadlikkust on-line kampaaniate kaudu, et muuta südamed ja meeled roheliseks, inspireerida, ühendada ja aktiveerida tegevusi meie igapäevaste mõjude suurendamiseks! kõigis olemasolevates sotsiaalsetes ja digitaalsetes

Read More

EE #7 “Green life style-minded daily actions”

This initiative was created in order to raise awareness via on-line campaigns to green mind hearts and minds, to inspire, to unite and activate actions for growing our daily impacts!

Read More

EE #6 Kuidas olla rohelisem

See algatus loodi selleks, et tõsta teadlikkust on-line kampaaniate kaudu, et muuta südamed ja meeled roheliseks, inspireerida, ühendada ja aktiveerida tegevusi meie igapäevaste mõjude suurendamiseks! kõigis olemasolevates sotsiaalsetes ja digitaalsetes

Read More

EE #6 “How to be more green minded”

This initiative was created in order to raise awareness via on-line campaigns to green mind hearts and minds, to inspire, to unite and activate actions for growing our daily impacts!

Read More

EE #5 Võitleme kliimamuutustega

See algatus loodi selleks, et tõsta teadlikkust on-line kampaaniate kaudu, et muuta südamed ja meeled roheliseks, inspireerida, ühendada ja aktiveerida tegevusi meie igapäevaste mõjude suurendamiseks! kõigis olemasolevates sotsiaalsetes ja digitaalsetes

Read More

EE #5 “Let’s combat climate change”

This initiative was created in order to raise awareness via on-line campaigns to green mind hearts and minds, to inspire, to unite and activate actions for growing our daily impacts!

Read More

EE #4 Taaskasutuse neli eelist

See algatus loodi selleks, et tõsta teadlikkust on-line kampaaniate kaudu, et muuta südamed ja meeled roheliseks, inspireerida, ühendada ja aktiveerida tegevusi meie igapäevaste mõjude suurendamiseks! kõigis olemasolevates sotsiaalsetes ja digitaalsetes

Read More

EE #4 “Four benefits of recycling”

This initiative was created in order to raise awareness via on-line campaigns to green mind hearts and minds, to inspire, to unite and activate actions for growing our daily impacts!

Read More
EstoniaLatviaLithuania