• Follow us: @greenminded.eu

LT#8 “Green Minded” calendar

 This initiative is meant to inspire people to include ecological thinking in their lives more often. This is a calendar full of activities and green initiatives that an individual can

Read More

LT#8 “Žaliosios mąstysenos” kalendorius

Šia iniciatyva siekiama įkvėpti žmones dažniau į savo gyvenimą įtraukti ekologinį mąstymą. Tai kalendorius, pilnas veiklos ir ekologiškų iniciatyvų, kurias žmogus gali įgyvendinti pats. Tai naudingas įrankis, kuriuo gali vadovautis

Read More

LT#7 Recycling workshops

This event is meant to inspire individuals not to throw away any items just because they are broken or old. Event seeks to show people how creative they could potentially

Read More

LT#7 Ekologiškos dirbtuvės

Šiuo renginiu siekiama įkvėpti žmones neišmesti daiktų vien dėl to, kad jie yra sulūžę ar seni. Renginiu siekiama parodyti žmonėms, kokie kūrybingi jie gali būti ir ką gali sukurti. “Šiukšlės”,

Read More

LT#6 “Trash picking in the beach”

Individuals participated in a trash picking initiative. Prepared with gloves and trash bags, “Green Minded” project friends decided to prepare a very popular beach site in Vilnius for the season.

Read More

LT#6 Šiukšlių rinkimas paplūdimyje

Asmenys dalyvavo šiukšlių rinkimo iniciatyvoje. Pasiruošę pirštines ir šiukšlių maišus, projekto “Green Minded” draugai nusprendė paruošti sezonui labai populiarią Vilniaus paplūdimio vietą. Dalyviai šiukšlių rado ne tik laukuose, šalia šiukšliadėžių,

Read More

LT#5 “Hike”

This initiative was created in order to challenge the individuals taking part in the hike and also inspire their close friends to participate in it as well. Hike takes part

Read More

LT#5 Žygis

 Ši iniciatyva buvo sukurta siekiant mesti iššūkį žygyje dalyvaujantiems asmenims ir įkvėpti jų artimus draugus taip pat pasimėgauti gamta. Žygis vyksta gražiausiu Lietuvos laiku (rudenį ir pavasarį), tai buvo padaryta

Read More

LT#4 “Worm video”

This initiative’s main goal was set to make people aware about their daily food waste. This is an informational video about “Californian worms” are also known as “Composting worms”. They

Read More

LT#4 Vaizdo įrašas apie sliekus

 Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – informuoti žmones apie kasdien išmetamą maistą. Tai informacinis vaizdo įrašas apie Kalifornijos sliekus, dar vadinamus kompostavimo sliekais. Jie labai gerai tinka kompostui / sliekų humusui,

Read More
EstoniaLatviaLithuania