• Follow us: @greenminded.eu

LV#8 Drēbju maiņas stūrītis vietējā kultūrtelpā

Jauni pieaugušie, kas piedalījās apmācībās, nolēma vietējā kafejnīcā organizēt apģērbu maiņas stūrīti, lai vietējā sabiedrībā veicinātu vides izpratni. Viņi nolika drēbju plauktu un aksesuāru plauktu, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem rīkoties

Read More

LV#8 Clotheswap corner in a local cultural space

Young adults who participated in training decided to organize a clothes swap corner in the local cafe to generate environmental awareness in the local community. They put a rack of

Read More

LT#8 “Green Minded” calendar

 This initiative is meant to inspire people to include ecological thinking in their lives more often. This is a calendar full of activities and green initiatives that an individual can

Read More

LT#8 “Žaliosios mąstysenos” kalendorius

Šia iniciatyva siekiama įkvėpti žmones dažniau į savo gyvenimą įtraukti ekologinį mąstymą. Tai kalendorius, pilnas veiklos ir ekologiškų iniciatyvų, kurias žmogus gali įgyvendinti pats. Tai naudingas įrankis, kuriuo gali vadovautis

Read More

LT#7 Recycling workshops

This event is meant to inspire individuals not to throw away any items just because they are broken or old. Event seeks to show people how creative they could potentially

Read More

LT#7 Ekologiškos dirbtuvės

Šiuo renginiu siekiama įkvėpti žmones neišmesti daiktų vien dėl to, kad jie yra sulūžę ar seni. Renginiu siekiama parodyti žmonėms, kokie kūrybingi jie gali būti ir ką gali sukurti. “Šiukšlės”,

Read More

LT#6 “Trash picking in the beach”

Individuals participated in a trash picking initiative. Prepared with gloves and trash bags, “Green Minded” project friends decided to prepare a very popular beach site in Vilnius for the season.

Read More

LT#6 Šiukšlių rinkimas paplūdimyje

Asmenys dalyvavo šiukšlių rinkimo iniciatyvoje. Pasiruošę pirštines ir šiukšlių maišus, projekto “Green Minded” draugai nusprendė paruošti sezonui labai populiarią Vilniaus paplūdimio vietą. Dalyviai šiukšlių rado ne tik laukuose, šalia šiukšliadėžių,

Read More

EE #8 Võitlus toidu ja jäätmetega

See algatus loodi selleks, et tõsta teadlikkust on-line kampaaniate kaudu, et muuta südamed ja meeled roheliseks, inspireerida, ühendada ja aktiveerida tegevusi meie igapäevaste mõjude suurendamiseks! kõigis olemasolevates sotsiaalsetes ja digitaalsetes

Read More

EE #8 “Food and Waste fighting”

This initiative was created in order to raise awareness via on-line campaigns to green mind hearts and minds, to inspire, to unite and activate actions for growing our daily impacts!

Read More
EstoniaLatviaLithuania