• Follow us: @greenminded.eu

LV#4 “Vides filmu vakars”

Izglītības moduļa “Greenminded” laikā dalībnieki saprata, ka viņu ciematā reti notiek kino vakari, īpaši par sabiedriski nozīmīgām tēmām. Viņiem radās ideja demonstrēt filmu “Dabas skaitītāji” par vides daudzveidību Latvijā. Lai tā būtu pieejama ikvienam Alsungas iedzīvotājam, tika izvēlēta filma latviešu valodā un seanss notika tējnīcā “Sapņotava” – iemīļotā pulcēšanās vietā ciemata centrā. Pasākums pulcēja 5 cilvēkus (šajā ciematā pilsoniskā aktivitāte bieži ir ļoti zema), taču viņi priecājās, ka ekrānā redzēja videi draudzīgu filmu (parasti viņi spēlē dažādus veidus).

Leave A Reply

EstoniaLatviaLithuania