• Follow us: @greenminded.eu

LV#7 Diena un nakts brīvā dabā – ekoapziņas paaugstināšana ar bērniem

Biedrības “Jaunie Vanagi” pārstāvji, kas piedalījās “GreenMinded” apmācību kursā, organizēja pilotaktivitāti – dienas un nakts pieredzi ar bērniem brīvā dabā ar mērķi veicināt viņu vides apziņu un pamatprasmes dzīvošanai ārpus

Read More

LV#7 Day and night outdoors – raising Eco consciousness with kids

Representatives of the “Jaunie Vanagi” association, which participated in the “GreenMinded” training course, organized a pilot activity – a day and night experience with children outdoors with the aim of

Read More

LT#5 “Hike”

This initiative was created in order to challenge the individuals taking part in the hike and also inspire their close friends to participate in it as well. Hike takes part

Read More

LV#6 Ekoapziņas pārgājiens

Ekoapziņas pārgājiena dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt izveidoto maršrutu un izzināt upes dabisko skaistumu, apgūstot ilgtspējīgas prakses un nepieciešamību ievērot apzinātību ikdienā, lai spētu pamanīt izmaiņas ekosistēmās. Lai gan dalībnieku skaits

Read More

LV#6 Eco-conscious hike

Participants of the eco-conscious hike had the opportunity to test the created route and explore the natural beauty of the river while learning about sustainable practices and the necessity to

Read More

LT#5 Žygis

 Ši iniciatyva buvo sukurta siekiant mesti iššūkį žygyje dalyvaujantiems asmenims ir įkvėpti jų artimus draugus taip pat pasimėgauti gamta. Žygis vyksta gražiausiu Lietuvos laiku (rudenį ir pavasarį), tai buvo padaryta

Read More

LV#5 kampaņa “Kā ietaupi pārtikas atkritumus?”

Viens no izglītības moduļa dalībniekiem bija iesaistījies organizācijā “Baroots”, kas galvenokārt nodarbojas ar ar pārtiku saistītiem sociālajiem jautājumiem. Apmācību kursa rezultātā kopā ar citiem dalībniekiem tika nolemts organizēt akciju, kurā

Read More

LV#5 Campaign “How do you save food waste?”

One of educational module participants had been involved in an organization “Baroots”, that primarily works with food-related social issues. As a result of training course, together with other participants they

Read More

EE #7 Rohelise eluviisiga meelestatud igapäevane tegevus

See algatus loodi selleks, et tõsta teadlikkust on-line kampaaniate kaudu, et muuta südamed ja meeled roheliseks, inspireerida, ühendada ja aktiveerida tegevusi meie igapäevaste mõjude suurendamiseks! kõigis olemasolevates sotsiaalsetes ja digitaalsetes

Read More

EE #7 “Green life style-minded daily actions”

This initiative was created in order to raise awareness via on-line campaigns to green mind hearts and minds, to inspire, to unite and activate actions for growing our daily impacts!

Read More
EstoniaLatviaLithuania